Trang chủ Sản phẩm

Sản phẩm

THẺ KÍCH THƯỚC KHÁC

Thẻ kích thước khác

28mmX54mm

4mmX6mm

Kích cỡ khác theo yêu cầu

NAMECARD BẰNG NHỰA

Namecard bằng nhựa PVC
Khác biệt, ấn tượng
Tạo nên sự chuyên nghiệp

PHÔI THẺ PVC, THẺ PROXI

Phôi thẻ nhựa trắng
Phôi thẻ Proximity 125KHz
Phôi thẻ Mifare 13.56MHz
Phôi thẻ từ HiCo
Phôi thẻ nhũ vàng/bạc

THẺ NHÂN VIÊN, THẺ ID

Thẻ nhân viên
Thẻ chấm công
Thẻ cán bộ Thẻ ra vào cơ quan
Thẻ học sinh - thẻ sinh viên

THẺ BÃI XE, THẺ CÁP TREO

Thẻ gửi xe
Thẻ thang máy
Thẻ cư dân

THẺ VIP, THẺ MEMBER

Thẻ VIP
Thẻ thành viên
Thẻ Member
Thẻ khách hàng thân thiết